FRAUDE: SYRIERS KOPEN “VERLOREN” NEDERLANDSE PASPOORTEN EN VLIEGEN VAN TURKIJE NAAR SCHIPHOL

7 Feb

Van onze correspondent Harald Doornbos

REYHANLI, Turkije (DPD) – Syriers hebben een nieuwe manier gevonden om Nederland te bereiken en er asiel aan te vragen: Ze reizen in toenemende mate van Istanbul naar Schiphol op originele Nederlandse paspoorten die door Nederlanders expres als verloren zijn opgegeven. Turkse mensensmokkelaars kopen deze “verloren” paspoorten op en verkopen ze door aan Syriers die enigszins lijken op de paspoortfoto. Nederlanders die hun “verloren” paspoort” verkopen krijgen hiervoor vierduizend euro. De Turkse mensensmokkelaars doen daar nogeens vierduizend euro bovenop. Syrische vluchtelingen betalen tussen de acht- en tienduizend euro voor een “verloren paspoort. ”

De Syrische zakenman Abu Khalid, (niet z’n echte naam) heeft een slechtlopende zaak aan de hoofdstraat in het Turkse stadje Reyhanli, op zes kilometer van de Turks-Syrische grens.  Maar ondanks de slechte business is Abu Khalid, een etnische Koerd, blij en tevreden. “M’n vrouw heeft onlangs Nederland bereikt,” zegt hij, “Daar heeft ze asiel aangevraagd.” In z’n enthousiasme vertelt hij de naam van plek in noord-Nederland waar z’n vrouw inmiddels is ondergebracht. “Maar misschien is het beter om in de krant niet precies te noemen waar ze nu zit,” vraagt hij, “we hebben de tocht naar Nederland niet helemaal legaal gedaan namelijk.”

Dan legt hij uit hoe z’n vrouw erin is geslaagd om naar Nederland te komen en er asiel aan te vragen. “We waren altijd aanhangers van de Syrische revolutie,” zegt Abu Khalid, “maar extremisten hebben het in Syrie overgenomen. Dus we zijn naar Turkije gekomen. Hier heb ik een zaak opgezet.”

Maar Turkije beviel niet voor Abu Khalid, z’n vrouw en hun zes kinderen – weinig geld, weinig kansen en geen mogelijkheid om ooit een Turkse paspoort te krijgen.

“We wilden naar het Westen omdat je daar wel normaal kunt leven,” zegt Abu Khalid, “maar op een Syrisch paspoort kan je slechts naar Turkije komen, je kunt Europa niet in.”

Hij vond het echter te gevaarlijk om met z’n familie illegaal een boot te nemen van Turkije naar Griekenland of Italie. “Velen verdrinken of worden over boord gegooid,” zegt hij.

Dus toen Abu Khalid, die uit een relatief rijke familie komt, hoorde van een nieuwe manier om Europa te bereiken, was hij onmiddelijk geinteresseerd.

En die nieuwe manier gaat als volgt: Europeanen, waaronder relatief veel Nederlanders, doen alsof ze hun paspoort zijn verloren. In werkelijkheid verkopen ze hun paspoort voor ongeveer vierduizend euro aan mensensmokkelaars in Turkije.  De Nederlanders beloven aan de mensensmokkelaar  da ze hun “verloren” paspoort een jaar niet als gestolen of verloren opgeven bij de Nederlandse politie of autoriteiten. Volgens Syriers in zuid-Turkije zijn de Turkse mensensmokkelaars “alleen geinteresseerd in de paspoorten van lichtgetinte Nederlandse staatsburgers met zwart haar.” Dit om de kans te vergroten dat een Syrische vluchteling lijkt op de pasfoto op het paspoort.

De mensensmokkelaars kopen zo vele honderden “verloren” Europese paspoorten op. Syriers die naar Europa willen, sturen vervolgens een foto van zichzelf naar de mensensmokkelaar. Die vergelijkt de foto van de Syrier met de pasfoto’s op de vele paspoorten die hij bezit. Als de Syrier enigszins lijkt op een pasfoto van een Europees paspoort kan de Syrier dit paspoort kopen voor tussen de acht- en tienduizend euro.

Met dat “verloren” – maar nog altijd geldige en originele paspoort – koopt de Syrier een vliegticket Istanbul-Amsterdam. De mensensmokkelaar heeft ondertussen een valse “entry stempel” en visum voor Turkije in het paspoort gezet. Make-up en kledingadviezen zorgen er veelal voor dat de Turkse paspoortcontrole op de luchthaven niet doorheeft dat de reiziger een ander persoon is dan de eigenaar van het paspoort. In het vliegtuig vernielt de Syrier het paspoort, zodat de echte eigenaar van het paspoort niet in de problemen komt. Bij aankomst op Schiphol, of andere Europese luchthavens, vraagt de Syrier bij het verlaten van het toestel onmiddellijk asiel aan.

Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland zegt desgevraagd dat mensen die bij aankomst op Schiphol asiel aanvragen, niet kunnen worden teruggestuurd naar het vliegtuig waar ze uitkwamen. “Als je asiel aanvraagt, moet die aanvraag in behandeling worden aangenomen,” aldus een woordvoerder.

Omdat het Nederlandse paspoort in het vliegtuig wordt vernietigd, is het vrij lastig om erachter te komen op welke naam het “verloren” paspoort stond. Nadat het de Syrier is gelukt om Nederland binnen te komen, meldt de mensensmokkelaar aan de originele eigenaar in Nederland dat hij of zij z’n paspoort als “verloren” of “gestolen” kan opgeven bij de politie. Vervolgens vraagt de Nederlander een nieuw paspoort aan, die natuurlijk opnieuw voor vierduizend euro verkocht kan worden aan de smokkelaars in Turkije.

“M’n vrouw stuurde haar foto naar zo’n smokkelaar,” vertelt Abu Khalid, “Die man zei dat hij wel een Nederlands paspoort had van iemand waar m’n vrouw een beetje op leek.Ze is toen gewoon op dat paspoort naar Amsterdam gevlogen en heeft asiel aangevraagd. We hopen nu op familiehereniging zodat we ons voor altijd in Nederland kunnen vestigen.”

De smokkelaar had een kantoortje in Istanbul. “Er waren nog veel meer Nederlandse paspoorten waar we uit konden kiezen,” vervolgt hij, “Maar we kozen natuurlijk het document met de pasfoto waar m’n vrouw het meeste op lijkt.” Volgens hem waren de meeste paspoorten Nederlands, maar de smokkelaar beschikte ook over “Noorse-, Duitse- en Franse paspoorten.”

Nader onderzoek ter plekke leert dat gedurende het laatste half jaar tenminste vijf andere Syriers op deze manier langs de Turkse paspoortcontrole zijn gekomen en op Schiphol zijn aangekomen. Het echte aantal Syriers die zo in Nederland belandde kan vele, vele malen hoger zijn.

In totaal vond deze krant de mobiele telefoonnummers van zes Turkse mensensmokkelaars die de “verloren-paspoort-truc” gebruiken. Zij zijn druk bezig zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen met de smokkel van Syriers naar Europa. De smokkelaars opereren onder andere in Istanbul, Gaziantep en Mersin. Geen van de zes mannen die de telefoon opnamen, was bereid met een journalist te spreken.

Volgens Abu Khalid heeft hij achtduizend euro betaald voor het “verloren” Nederlandse paspoort waarop z’n vrouw naar Nederland reisde. “De smokkelaar zei tegen ons: Vier duizend euro gaat naar de Nederlander die z’n paspoort bechikbaar heeft gesteld en vierduizend voor hem omdat hij veel onkosten heeft.”

Abu Khalid: “Sommige mensen worden rijk aan onze ellende.”

einde tekst

Advertisements
14 Jan

English

Security for top Imam in France

12 Jan

French police protecting Frances top imam sticking machine gun through window to chase away vehicle

These days,whenever the head of the Imams of France travels, he is protected by police against a possible attack from jihadists.

On Sunday I drove through Paris in a small three car convoy. Special police, in an unmarked car, followed the vehicle of the the top Imam. When drivers – unaware of the presence of the imam and the police – got too close to the convoy, policemen opened the window and quickly stuck their assault riffles through it.

Terrorism will change the way Europeans live in the coming years. Paris now knows .

 

 

I attended the prophet’s birthday celebrations on 04-01-2015 in Rawalpindi, Pakistan. Here the pics I took:

5 Jan

Explanation on the pic of children shoe

19 Dec

Screenshot 2014-12-19 18.09.35

This is what “happened”:

1. After the Peshawar School Attack on Monday December 16 I notice on social media lots of terrible pictures claiming to be taken at the school in Peshawar.

2. As any journalist would do I always use Google reverse image search (https://images.google.com/) to check the authenticity of an image.

3. Before tweeting the shoe pic, I also check it via https://images.google.com/.

4. At the time of my checking, the result on Google reverse image search shows the shoe-pic dating back to august 2014. Google also says: “Best guess for this image: Dead children of Gaza”. (http://bit.ly/1z37dhf)Screenshot 2014-12-19 18.06.07

 

4. That the shoe picture was already online in august 2014 of course excludes the possibility that the pic was taken in the Peshawar school. So based on the Google reverse search I tweet that the shoe pic is not from Peshawar but from Gaza. My tweet gets a couple of hundred retweets.

5.  Later, the BBC also does a story on the pic of the shoe. According to their investigation it is not from Peshawar and also not from Gaza. According to the BBC the picture was taken in May 2008 in the Israeli town of Ashkelon after Palestinians fired rockets at Israel. (link to story here: http://www.bbc.com/news/blogs-trending-30498745)

6. Some tweeps now inform me that the shoe-pic is from Ashkelon. Other tweeps tell me the pic is from the Iraq war. Others say; no,the pic is actually from a different attack in Pakistan. So all in all pretty confusing.

7. Not wanting to make another mistake, I decide to thoroughly trace the history of the shoe-picture. Pakistan? Gaza? Israel? Iraq? By now I am also very curious, because if you can’t even trust Google Reverse Image search any longer, there is a serious problem in the future for finding the source of images.

8. Anyhow, before I finish my story and can publish it on my blog, I’m getting attacked by hundreds of pro-Israeli tweeps who – often very hostile and aggressive – accuse me of being an anti-Semitic scumbag, a dog, a bastard who willingly wants to blame Israelis instead of Palestinians.Screenshot 2014-12-19 13.21.25

So dear people, due to my Syria reporting I am already used to getting many hateful, aggressive comments and threats from ISIS-fan boys. But now – what a joy – it seems I’ve been also discovered by some pro-Israel people.

And that story on the problems with the Google Reverse Image search engine? Everybody is welcome to write about it, because I’m not gonna do it any more.

end

 

 

 

Hier antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door 2e Kamerlid Han Ten Broeke (VVD) over de stand van zaken rondom de rampplek MH17:

19 Dec

 

Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken rondom de MH17-rampplek (ingezonden 28 november 2014), nr. 2014Z21990

 

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de mededeling deze week van de Onderzoeksraad (OVV) voor Veiligheid dat de bergingsmissie van de wrakstukken van vlucht MH17 is afgerond? Heeft u kennisgenomen van het op Twitter gepubliceerde verslag van journalist Harald Doornbos waaruit valt op te maken dat er nog steeds brokstukken op de rampplek liggen? Kloppen zijn waarnemingen?

 

 

Vraag 2

Liggen er nog wrakstukken op de rampplek? Liggen er nog persoonlijke bezittingen op de rampplek?

 

Antwoord vraag 1 en 2

Zoals reeds gemeld in de Stand van Zaken brief MH17 van 18 december is op zondag 16 november de interim-presentie van de Combined Joint Interagency Task Force (IP-CJIATF) in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gestart met de berging van de wrakstukken. Uiteindelijk heeft de interim-presentie door tussenkomst van de OVSE met behulp van de lokale overheden en de SES in zes dagen tijd een hoeveelheid wrakstukken gelijk aan de inhoud van twaalf treinwagons geborgen. Alle overige wrakstukken ter plaatse die alsnog wel geborgen konden worden, zijn op woensdag 17 december met behulp van de SES vervoerd naar en opgeslagen in Kharkiv.

In het rampgebied zijn nog wel wrakstukken achtergebleven, die waarschijnlijk niet relevant zijn voor het onderzoek van de Onderzoeksraad. In het bijzonder liggen er nog wrakstukken op de burnsites, waar ook mogelijk stoffelijke resten zijn die kunnen bijdragen aan eventuele identificatie. Bij onderzoek aan de wrakstukken in Gilze-Rijen zijn (minimale) stoffelijke resten aangetroffen. Deze stoffelijke resten worden met gepaste eerbied naar Hilversum vervoerd van waaruit verdere identificatie zal plaatsvinden.

In verband met de weersomstandigheden (met name vorst in de grond) kan het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) de burnsites op dit moment niet meer forensisch onderzoeken. Voor nader forensisch onderzoek is het afgraven van de grond noodzakelijk. Dat kan niet als de grond bevroren is. Ruiming van de wrakstukken op de burnsites verstoort het forensisch onderzoek teveel, daarom is ervoor gekozen deze wrakstukken vooralsnog niet te ruimen. Dit gebied is derhalve gemarkeerd om na de winterperiode de werkzaamheden te kunnen voortzetten, zodra de veiligheidssituatie en weersomstandigheden dit toelaten. Ook in het gebied ten noorden van Petropavlivka liggen wrakstukken, maar deze konden in verband met de veiligheidssituatie nog niet worden geborgen. Na de winter, en indien de veiligheidssituatie dit toelaat, zal de repatriëringsmissie haar werkzaamheden op de rampplek hervatten. Met het lokale agentschap voor rampenbestrijding (SES) is afgesproken dat, mochten er nog stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen worden gevonden, de SES deze zal verzamelen en de missie hierover zal informeren.

 

 

 

Vraag 3

Klopt het dat de weersomstandigheden, in het bijzonder de sneeuwval, toegang tot de rampplek op dit moment bemoeilijken? Bent u voornemens de laatste wrakstukken en eventueel aanwezige persoonlijke bezittingen alsnog, al dan niet in het nieuwe seizoen, te bergen? Zo neen, wat is de afweging om dit niet te doen?

 

Antwoord vraag 3

Zodra de missie haar werkzaamheden kan hervatten, zal het gebied opnieuw worden onderzocht. Zie ook het antwoord op vragen 1 en 2.

 

 

Vraag 4

Wat zijn de laatste ontwikkelingen omtrent de veiligheid op en rondom de rampplek? Kunt u bevestigen dat de separatisten inmiddels verder zijn opgerukt, met als gevolg dat de frontlinie verder van de rampplek verwijderd is? Is de veiligheidssituatie ter plekke nog van belang voor het onderzoek?

 

Antwoord vraag 4

Voor het actuele veiligheidsbeeld in Oekraïne verwijzen wij u ook naar de Stand van Zaken brief MH17 (18 december). De afgelopen weken zijn er geen significante wijzigingen geweest in de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne. Het recent afgekondigde staakt-het-vuren tussen het Oekraïense leger en de separatisten wordt regelmatig geschonden. De frontlijn ligt thans op enkele kilometers ten noorden van de rampplek. Sinds medio november 2014 slagen beide partijen er niet in deze frontlijn in eigen voordeel te verplaatsen. De vijandelijkheden aan de frontlijn hebben vooral plaats in de vorm van artilleriebeschietingen. De veiligheidssituatie ter plekke is nog steeds van belang voor het onderzoek. Zo is toegang tot het gebied ten noorden van Petropavlivka niet mogelijk vanwege de veiligheidssituatie.

 

WRAKSTUKKEN MH17 AANGEKOMEN IN NL, DIT IS WAT ER NOG LIGT OP DE RAMPPLEK:

9 Dec

De wrakstukken van MH17 zijn vandaag gearriveerd in Nederland.

Op 23 november 2014 werd de bergingsmissie van MH17 beeindigd. M’n tolk en ik bezochten, in een taxi, de rampplek in Oost-Oekraine drie dagen later, op 26 november.

Het had de avond ervoor licht gesneeuwd.

Eerder al publiceerde ik een paar foto’s op twitter die duidelijk maakten dat lang niet alle brokstukken zijn meegenomen naar NL. VVD kamerlid Han ten Broeke heeft hierover inmiddels kamervragen gesteld.

Hieronder alle foto’s die ik die dag heb gemaakt in en nabij het dorpje Grabovo. Ik weet niet of er op andere plekken ook nog brokstukken liggen. Sommige foto’s dubbelen enigszins omdat ik beelden maakte met m’n blackberry en een videocamera.

Dit is wat er nog ligt: