Betrokkenheid

23 Apr

Het getuigt natuurlijk van veel betrokkenheid om de migrantenboten in de Middellandse Zee en de positie van migranten zonder papieren in de EU te vergelijken met die van de Joden in de Tweede Wereldoorlog en zo.

Maar da’s dus de gevolgen van armoede/uitzichtloosheid gelijkstellen aan de gevolgen van fascisme/genocide.

Het is toch echt wat anders wanneer iemand vanwege z’n afkomst op een trein wordt gezet en uitgemoord. Of wanneer iemand zelf tussen de 1500 en 6000 dollar betaalt om op een boot naar Europa te komen in de hoop een beter leven te krijgen.

Zeker, wanneer het toeval had bepaald dat ik in sub-Sahara Afrika was geboren of ik als Syrier woonde in een tent in Turkije, Libanon of Jordanie, dan had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan en ook geprobeerd naar de EU te komen. Dus ik zal de laatste zijn die veroordeelt wanneer mensen proberen om een beter leven te vinden.

Maar om dit te vergelijken met drama’s uit de Tweede Wereldoorlog toont vooral aan dat je de huidige problematiek niet begrijpt. En als je een probleem niet snapt, kan je het onmogelijk oplossen. En hoe langer de huidige situatie in en rondom de Middellandse Zee voortduurt, des te meer doden er vallen.

einde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: