Archive | December, 2014

Explanation on the pic of children shoe

19 Dec

Screenshot 2014-12-19 18.09.35

This is what “happened”:

1. After the Peshawar School Attack on Monday December 16 I notice on social media lots of terrible pictures claiming to be taken at the school in Peshawar.

2. As any journalist would do I always use Google reverse image search (https://images.google.com/) to check the authenticity of an image.

3. Before tweeting the shoe pic, I also check it via https://images.google.com/.

4. At the time of my checking, the result on Google reverse image search shows the shoe-pic dating back to august 2014. Google also says: “Best guess for this image: Dead children of Gaza”. (http://bit.ly/1z37dhf)Screenshot 2014-12-19 18.06.07

 

4. That the shoe picture was already online in august 2014 of course excludes the possibility that the pic was taken in the Peshawar school. So based on the Google reverse search I tweet that the shoe pic is not from Peshawar but from Gaza. My tweet gets a couple of hundred retweets.

5.  Later, the BBC also does a story on the pic of the shoe. According to their investigation it is not from Peshawar and also not from Gaza. According to the BBC the picture was taken in May 2008 in the Israeli town of Ashkelon after Palestinians fired rockets at Israel. (link to story here: http://www.bbc.com/news/blogs-trending-30498745)

6. Some tweeps now inform me that the shoe-pic is from Ashkelon. Other tweeps tell me the pic is from the Iraq war. Others say; no,the pic is actually from a different attack in Pakistan. So all in all pretty confusing.

7. Not wanting to make another mistake, I decide to thoroughly trace the history of the shoe-picture. Pakistan? Gaza? Israel? Iraq? By now I am also very curious, because if you can’t even trust Google Reverse Image search any longer, there is a serious problem in the future for finding the source of images.

8. Anyhow, before I finish my story and can publish it on my blog, I’m getting attacked by hundreds of pro-Israeli tweeps who – often very hostile and aggressive – accuse me of being an anti-Semitic scumbag, a dog, a bastard who willingly wants to blame Israelis instead of Palestinians.Screenshot 2014-12-19 13.21.25

So dear people, due to my Syria reporting I am already used to getting many hateful, aggressive comments and threats from ISIS-fan boys. But now – what a joy – it seems I’ve been also discovered by some pro-Israel people.

And that story on the problems with the Google Reverse Image search engine? Everybody is welcome to write about it, because I’m not gonna do it any more.

end

 

 

 

Hier antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door 2e Kamerlid Han Ten Broeke (VVD) over de stand van zaken rondom de rampplek MH17:

19 Dec

 

Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken rondom de MH17-rampplek (ingezonden 28 november 2014), nr. 2014Z21990

 

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de mededeling deze week van de Onderzoeksraad (OVV) voor Veiligheid dat de bergingsmissie van de wrakstukken van vlucht MH17 is afgerond? Heeft u kennisgenomen van het op Twitter gepubliceerde verslag van journalist Harald Doornbos waaruit valt op te maken dat er nog steeds brokstukken op de rampplek liggen? Kloppen zijn waarnemingen?

 

 

Vraag 2

Liggen er nog wrakstukken op de rampplek? Liggen er nog persoonlijke bezittingen op de rampplek?

 

Antwoord vraag 1 en 2

Zoals reeds gemeld in de Stand van Zaken brief MH17 van 18 december is op zondag 16 november de interim-presentie van de Combined Joint Interagency Task Force (IP-CJIATF) in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gestart met de berging van de wrakstukken. Uiteindelijk heeft de interim-presentie door tussenkomst van de OVSE met behulp van de lokale overheden en de SES in zes dagen tijd een hoeveelheid wrakstukken gelijk aan de inhoud van twaalf treinwagons geborgen. Alle overige wrakstukken ter plaatse die alsnog wel geborgen konden worden, zijn op woensdag 17 december met behulp van de SES vervoerd naar en opgeslagen in Kharkiv.

In het rampgebied zijn nog wel wrakstukken achtergebleven, die waarschijnlijk niet relevant zijn voor het onderzoek van de Onderzoeksraad. In het bijzonder liggen er nog wrakstukken op de burnsites, waar ook mogelijk stoffelijke resten zijn die kunnen bijdragen aan eventuele identificatie. Bij onderzoek aan de wrakstukken in Gilze-Rijen zijn (minimale) stoffelijke resten aangetroffen. Deze stoffelijke resten worden met gepaste eerbied naar Hilversum vervoerd van waaruit verdere identificatie zal plaatsvinden.

In verband met de weersomstandigheden (met name vorst in de grond) kan het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) de burnsites op dit moment niet meer forensisch onderzoeken. Voor nader forensisch onderzoek is het afgraven van de grond noodzakelijk. Dat kan niet als de grond bevroren is. Ruiming van de wrakstukken op de burnsites verstoort het forensisch onderzoek teveel, daarom is ervoor gekozen deze wrakstukken vooralsnog niet te ruimen. Dit gebied is derhalve gemarkeerd om na de winterperiode de werkzaamheden te kunnen voortzetten, zodra de veiligheidssituatie en weersomstandigheden dit toelaten. Ook in het gebied ten noorden van Petropavlivka liggen wrakstukken, maar deze konden in verband met de veiligheidssituatie nog niet worden geborgen. Na de winter, en indien de veiligheidssituatie dit toelaat, zal de repatriëringsmissie haar werkzaamheden op de rampplek hervatten. Met het lokale agentschap voor rampenbestrijding (SES) is afgesproken dat, mochten er nog stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen worden gevonden, de SES deze zal verzamelen en de missie hierover zal informeren.

 

 

 

Vraag 3

Klopt het dat de weersomstandigheden, in het bijzonder de sneeuwval, toegang tot de rampplek op dit moment bemoeilijken? Bent u voornemens de laatste wrakstukken en eventueel aanwezige persoonlijke bezittingen alsnog, al dan niet in het nieuwe seizoen, te bergen? Zo neen, wat is de afweging om dit niet te doen?

 

Antwoord vraag 3

Zodra de missie haar werkzaamheden kan hervatten, zal het gebied opnieuw worden onderzocht. Zie ook het antwoord op vragen 1 en 2.

 

 

Vraag 4

Wat zijn de laatste ontwikkelingen omtrent de veiligheid op en rondom de rampplek? Kunt u bevestigen dat de separatisten inmiddels verder zijn opgerukt, met als gevolg dat de frontlinie verder van de rampplek verwijderd is? Is de veiligheidssituatie ter plekke nog van belang voor het onderzoek?

 

Antwoord vraag 4

Voor het actuele veiligheidsbeeld in Oekraïne verwijzen wij u ook naar de Stand van Zaken brief MH17 (18 december). De afgelopen weken zijn er geen significante wijzigingen geweest in de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne. Het recent afgekondigde staakt-het-vuren tussen het Oekraïense leger en de separatisten wordt regelmatig geschonden. De frontlijn ligt thans op enkele kilometers ten noorden van de rampplek. Sinds medio november 2014 slagen beide partijen er niet in deze frontlijn in eigen voordeel te verplaatsen. De vijandelijkheden aan de frontlijn hebben vooral plaats in de vorm van artilleriebeschietingen. De veiligheidssituatie ter plekke is nog steeds van belang voor het onderzoek. Zo is toegang tot het gebied ten noorden van Petropavlivka niet mogelijk vanwege de veiligheidssituatie.

 

WRAKSTUKKEN MH17 AANGEKOMEN IN NL, DIT IS WAT ER NOG LIGT OP DE RAMPPLEK:

9 Dec

De wrakstukken van MH17 zijn vandaag gearriveerd in Nederland.

Op 23 november 2014 werd de bergingsmissie van MH17 beeindigd. M’n tolk en ik bezochten, in een taxi, de rampplek in Oost-Oekraine drie dagen later, op 26 november.

Het had de avond ervoor licht gesneeuwd.

Eerder al publiceerde ik een paar foto’s op twitter die duidelijk maakten dat lang niet alle brokstukken zijn meegenomen naar NL. VVD kamerlid Han ten Broeke heeft hierover inmiddels kamervragen gesteld.

Hieronder alle foto’s die ik die dag heb gemaakt in en nabij het dorpje Grabovo. Ik weet niet of er op andere plekken ook nog brokstukken liggen. Sommige foto’s dubbelen enigszins omdat ik beelden maakte met m’n blackberry en een videocamera.

Dit is wat er nog ligt: