Archive | December, 2013

TROUW ZWEREN AAN ISIS – het hele verhaal

30 Dec

PvdA kamerleden Ahmed Marcouch en Jeroen Recourt hebben vandaag kamervragen gesteld aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie betreffende een video die op 26 december 2013 online is gezet door een jihadist uit NL. (hier artikeltje over kamervragen: http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/12/kamervragen-over-haagse-jihadisten)

Omdat ik als eerste journalist melding maakte van deze video, zal ik hieronder even het verhaal uitleggen.

Ook volgt verderop in de tekst de vertaling van sommige slogans die werden geroepen tijdens een recente demonstratie in Den Haag van ISIS-aanhangers. De Al-Qaeda-groepering ISIS staat voor  Islamitische Staat in Irak en de Levant (Syrie en Libanon) (Meer over ISIS hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant)

‘s Avonds op 26 December, dus een paar dagen geleden, zie ik dat @Souhman1 deze tweet publiceert:

souhman1001

Nederlandse vertaling van bovenstaande tweet is:

“Ik meld je het grote nieuws van het zweren van trouw aan de islamitische Staat van Irak en de Levant vanuit Holland, het hartland van de ongelovigen. De video zal vanavond worden gepubliceerd.”

Kort daarop tweet @Souhman1 een screenshot uit de video die hij zojuist heeft aangekondigd. Dit is die tweet:

souhman1002

De vertaling van bovenstaande tweet luidt als volgt:

“Snap snot van de verwachte verklaring:

Uit het hart van het Westen in Holland aan de Sheikh Abu Bakr, emir van de gelovigen, de man die de ongelovigen verpulverde en hun gezichten door de modder haalde. Wij offeren aan u onze zielen, ons geld en onze zonen en alles wat we bezitten. In de naam van God, in de naam van God, in de naam van God zullen we onze geliefde staat [ISIS dus – hd] de winnaar maken. In woorden en in daden. We zullen kostbare en niet-kostbare dingen geven om het woord van Allah het hoogste te maken.”

Tweep @Souhman1 stuurt deze aankondiging naar een paar jihadi accounts op twitter zodat zij het ook zien.

Kort daarop meldt @Souhman1  dat de video online staat.

De clip heet: Aanhangers van de ISIS in Holland. De uploader heet: Souhman Azil. Dit is de link naar de video: http://www.youtube.com/watch?v=wMG6MXpNmjw

Omdat ik niet weet of @Souhman1 een idividu is of een groepje jihadisten vertegenwoordigt, tweet ik vervolgens dit:

doornbostweet001

Mijn nieuws wordt ongeveer dertig keer geretweet. Binnen het uur verwijdert Souhman Asil de video van youtube. De volgende dag staat ie er weer op.

Om een beetje idee te krijgen van de inhoud van de video heb delen uit de clip vertaald:

Titel van de clip is dus: Aanhangers van de ISIS in Holland.

Vervolgens beelden van een recente demonstratie in Den Haag. Deelnemers scanderen ondermeer de leuzen:

“De Islamitische Staat…zal blijven!”  

en

“God geef overwinning aan de Islamitische Staat en geef overwinning aan onze emir Baghdadi.”

Ter verduidelijking: met  “Islamitische staat” wordt ISIS bedoeld. En Abu Bakr al-Baghdadi is de emir of leider van ISIS.

Vervolgens verschijnt de screenshot in beeld die @Souhman1 al eerder twitterde. De vertaling ervan staat aan het begin van dit artikeltje. Terwijl de screenshot wordt getoond in de clip op youtube, is er muziek onder gemonteerd met de tekst:

“Verenig! en zweer trouw aan Baghdadi, onze emir in Irak en de Levant”

Daarna volgen er weer beelden van de Haagse demonstratie.  Er wordt ondermeer geroepen:

“We zijn allemaal Osama.”

Ook zegt een spreker over de ISIS:

“We leven ervoor en we sterven ervoor.” 

Op 2.30 min zingt een man in een witte jas:

“Verenig en zweer trouw aan Baghdadi.”

Later in de clip zegt iemand nog:

“We zullen doorgaan op dit pad zolang er bloed zit in onze aderen en zolang een oog knippert. We zullen doorgaan met deze strijd totaan de overwinning. God is groter!”

einde

Looking back at 2013

29 Dec

I’m not a photographer but this is I think the best picture I made in 2013:

IMG_9066

Letter of Warren Weinstein, American captured by Al-Qaeda in Pakistan

26 Dec

A select number of journalists received recently an anonymous email containing a letter and video of Warren Weinstein, who was kidnapped by Al Qaeda in Pakistan on 13 August 2011 in the city of Lahore. Find below the three page, hand written letter. I have made the last lines of the letter unreadable as they contain some Weinstein family addresses and telephone numbers.

Letter below (click to enlarge):

e5m1

8x6l

e8y1

Image

Early morning; Mrauk U, Western Myanmar

16 Dec

IMG_2543

Antwoorden minister van Defensie op kamervragen:

14 Dec

 

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden De Roon en Van Klaveren (PVV) aan de ministers van Defensie en van Veiligheid en Justitie over een jihadistische ex-militair. Deze vragen zijn ingezonden op 18 november 2013 met kenmerk 2013Z22413.

 

DE MINISTER VAN DEFENSIE

J.A. Hennis-Plasschaert

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden De Roon en Van Klaveren (PVV) aan de ministers van Defensie en van Veiligheid en Justitie over een jihadistische ex-militair (ingezonden op 18 november jl. met kenmerk 2013Z22413).

 

1      

Bent u bekend met het bericht ‘Ex-militair voor jihad naar Syrië’? [i]

 Ja.

 

2      

In hoeverre klopt het dat een ex-militair, die in de periode 2009-2010 dienst deed bij de Koninklijke Landmacht, momenteel als jihadist in Syrië vecht?

 

Het bericht is waarschijnlijk juist. De in de media genoemde persoon heeft inderdaad dienst gedaan bij Defensie, in de periode oktober 2009 tot juli 2010. Hij heeft de Algemene Militaire Opleiding (AMO) gevolgd en daarna kort een tweetal vervolgopleidingen gevolgd maar voortijdig afgebroken. Hij is nooit bij een operationeel onderdeel werkzaam geweest.

 

3      

Kunt u aangeven of er meer personen zijn, die dienst hebben gedaan in het Nederlandse leger en later meevechten in de islamitische oorlog in Syrië of elders?

 

Bij Defensie zijn op dit moment naast genoemde persoon twee ex-militairen bekend die mogelijk als jihadist meevechten in Syrië of elders.

4      

Deelt u de visie dat het voeren van de jihad per definitie dient te leiden tot het verlies van de Nederlandse nationaliteit? Zo neen, waarom niet?

 

Van elke persoon die terugkeert uit Syrië wordt gekeken of strafrechtelijk optreden noodzakelijk en mogelijk is. Op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) kan het Nederlanderschap worden ingetrokken als sprake is van een onherroepelijke veroordeling wegens een terroristisch misdrijf. Voorwaarde is dat de betrokken persoon naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit bezit. Intrekking is niet mogelijk als staatloosheid daarvan het gevolg is (het Europees Verdrag inzake Nationaliteit waarbij Nederland partij is, staat dit niet toe). Voorwaarde is ook dat het misdrijf na 1 oktober 2010 is gepleegd.

 

 

Image

Beetje closer graag….we zien nog geen neushaar.

14 Dec

nrc4